Fotografisanje proizvoda

Fotografisanje proizvoda

Slika vašeg proizvoda govori više od hiljadu reči, pa tako, samo jedna fotografija ima moć prodaje daleko veću nego čitanje suvoparnog teksta o proizvodu. Neka vaše slike proizvoda budu odlične, a ne prosečne.

Fotografisanje može da bude u studiju ili na nekom terenu

Proizvode možemo slikati na dva načina:

  •  U ambijentu 

U ovim slučajevima, sam predmet se stavlja u njegovo tematsko okruženje. Tako gledalac vidi ne samo sirov proizvod, već i prijatnu atmosferu koja okružuje taj proizvod.

  • Ispred belog pozadine npr. za webshop

U ovakvim slučajevima vrši se fotografisanje u studiju sa belom pozadinom. Po dogovoru moguće je i sa transparentnom pozadinom, da bi grafički dizajner lakše koristio sliku proizvoda  za njegove potrebe.  Na ovakav način se sika za webstranice, plakate, reklame.

Cena ovog tipa fotografisanja dosta varira zavisi od više faktora, kao što su npr. da li treba u ambijentu, da slikamo u studiju ili na terenu, količina proizvoda, itd. Zato najbolje da nas kontaktirate kako bismo se dogovorili i dali konačnu ponudu.

Potražite ponudu

Potražite ponudu na svim platformama ili lično dolaskom u naš studio.

Kontakt